Oddaj akumulator do utylizacji.
Świat pojazdów ciężarowych

Oddaj akumulator do utylizacji.

Content ecokampania2.jpg

W składzie baterii i akumulatorów znajduje się wiele toksycznych substancji - metale ciężkie, takie jak kadm, rtęć, cynk, lit, ołów, czy kwas siarkowy. Czy wiedzieliście, że jedna mała bateria guzikowa potrafi skazić nawet 400 litrów wody i 1 metr sześcienny gleby? Następnie składniki te przedostają się między innymi do warzyw, które jemy, a tym samym do naszych organizmów, często powodując poważne choroby.

Proces sprzedaży i utylizacji zużytych akumulatorów jest w Polsce objęty spcecjalnymi przepisami. Każdym punkt sprzedaży lub wymiany akumulatorów ma prawny obowiązek do recyklingu zużytych sztuk. Dlatego, gdy wymieniasz akumulator na nowy, pamiętaj, że ten stary możesz oddać w punkcie sprzedaży lub wymiany. Dzięki temu masz pewność, że akumulator zostanie prawidłowo zutylizowany, bez szkody dla środowiska. 

Content ecokampania.jpg

Czy wiesz, że życie przyszłych pokoleń może wyglądać dwojako i w dużej mierze zależy od nas, naszych nawyków ekologicznych oraz decyzji?

Obejrzyj filmy i przekonaj się jak ważne jest dbanie o środowisko. 

Scenariusz katastroficzny to załamanie równowagi środowiskowej.

Następne pokolenia będą musiały codziennie zmagać się z zanieczyszczoną atmosferą, skażoną wodą i zatrutą glebą. 

W górę